Späť

Obchodne podmienky

Teší nás, že ste navštívili našu Webovú predajňu. V nasledujúcich zhrnieme princípy použité v elektronickom veľkoobchode medzi našou firmou a našimi partnermi. Prosíme pozorne si prečítajte nasledujúce, aby ste sa presne oboznámili s nákupnými podmienkami a cenami za prepravu.

Registrácia distribútora:

Prosíme Vás, aby ste nám osobne priniesli, alebo poslali Vaše meno (názov Vašej firmy), adresu, telefónne číslo, krátke predstavenie Vašej činnosti, kópiu Vášho živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra Vašej firmy prostredníctvom e-mailuna adresu info@cq-73.hu alebo prostredníctvom faxu na číslo +361/320-9624.
Po skontrolovaní firemných údajov Vás kontaktujeme a zabezpečíme, aby ste v našej Webovej predajni mohli nakupovať za veľkoobchodné ceny.

Obsluha predajne

Predajňu sme sa snažili vybudovať takými službami a možnosťami, aby ste si Vy čo najľahšie mohli nájsť a kúpiť hľadaný produkt. Funkcie predajne sme predovšetkým prispôsobili k nárokom, ktoré vznikajú aj pri osobnom nakupovaní, a navyše sme sa pokúsili pomôcť pri nakupovaní s ďalšími nápadmi. Pre pomoc pri výbere najvhodnejšieho produktu, sa Vám snažíme poskytnúť ohľadom zvoleného produktu čo najväčšie množstvo návrhov a informácií.

Ceny

Ceny uvedené vo webovej predajni obsahujú DPH predpísané v právnych normách. Vo webovej predajni môžete voľne využiť svoje právo na zmenu ceny. Zmeny sa stanú platnými, ak sú on-line uvedené vo webovej predajni. Tovar samozrejme doručíme za cenu platnú pri objednávaní.

Prehľadávanie

V predajni sa o produktoch môžeteinformovať aj bez zadania objednávky. V tomto prípade nie je potrebné zadanie Vašich údajov. Aj počas prehľadávania bez prihlásenia si môžete vybrať produkty (môžete ich vložiť do košíka), ktoré môžete, po Vašej registrácii, okamžite objednať, teda nie je potrebné, aby ste si ich po prihlásení znova zvolili. Pre zobrazenie produktov sme vytvorili viacúrovňovú položkovú štruktúru. Odkazy uvedené na hlavnej stránke napomáhajú pri zvolení hlavnej produktovej skupiny, v rámci ktorej sú uvedené ďalšie podskupiny. Po kliknutí na požadovanú produktovú skupinu získate podrobný zoznam produktov. Tu si môžete vybrať spomedzi produktov, a môžete sa dostať na podrobné informačné stránky o produktoch, kde sú už uvedené aj podrobné opisy. Pod fotografiami výrobkov nájdete ceny uvedené s DPH, a tu môžete produkt vložiť aj do košíka.
V prípade, ak si chcete pozrieť aj iný produkt, môžete ďalej prehľadávať pomocou mnipulačných tlačidiel, ktoré sa nachádzajú na každej stránke predajne.

Objednanie

Platnú objednávku môžete zadať len po Vašej registrácii, po zadaní Vašich fakturačných údajov a údajov pre doručenie. Počas registrácie je potrebné vhodne vyplniť formulár údajov. Samozrejme, je možné zadať aj odlišnú fakturačnú adresu a adresu doručenia. Kedykoľvek si môžete zmeniť Váš registrovaný formulár údajov. Pred registráciou, alebo po nej, môžete produkt vložiť do košíka. Požadovaný počet kusov môžete uviesť v okienku pod fotografiou produktu. Automaticky je zapísaný 1 kus, čo môžete ľubovolne prepísať. Obsah košíka môžete nepretržite kontrolovať na pravej strane vo vrchnej časti odkazov, kliknutím na odkaz "celý obsah košíka" sa otvorí košík v plnom rozsahu, kde môžete údaje pozmeniť aj následne. Môžete vymazať položky, alebo pozmeniť počty kusov.
Kliknutím na tlačidlo "Objednať" môžete zadať, respektíve pozmeniť Vašu fakturačnú adresu a adresu doručenia.
Do okienka pre pripomienky môžete napísať svoje pripomienky súvisiace s objednávkou. Napríklad, ak by ste si balík chceli nechať preposlať na adresu odlišnú od registrovanej, alebo ak by ste mali ďalšie otázky ohľadom objednaných výrobkov.
Ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo "Objednať" uvedené na spodku košíka.
V prípade úspešnej objednávky sa zobrazí nápis: "Ďakujeme Vám za Vašu objednávku, údaje objednávky sme Vám poslali prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak by ohľadom Vašej objednávky vznikli akékoľvek problémy, náš kolega Vás bude kontaktovať. Ďakujeme Vám za nákup!" Súčasne prostredníctvom e-mailu dostanete o objednávke potvrdenie.

Dodávka a platba

Dodávka

Dodávku vykonáva vykonáva kuriérska služba PPS do dvoch pracovných dní od odoslania balíka.

Platba

Platba v hotovosti, na dobierku.
Cenu tovaru a prepravné (prepravné: cena za prepravu + dobierka) je potrebné pri preberaní zaplatiť prepravujúcemu kuriérovi.
Doručenie sa uskutočňuje v pracovnom čase medzi 8 - 16 hodín, preto je účelné zadať takú adresu, kde je možné balík v tomto čase prevziať. (Napríklad adresa v práci)

Dodacie podmienky tu..

Pripomienky a reklamácie v súvislosti so zásielkou

V prípade, ak by ste zistili akékoľvek poškodenie, rozdiel, prepravca je povinný na Vašu žiadosť položkovite odovzdať tovar, a na mieste spísať zápisnicu. Takéto prípady, a akékoľvek iné pripomienky (napríklad rozdiel medzi počtom vyfaktúrovaných a dodaných položiek, v nepoškodenom balení poškodený tovar, atď.), prosím, oznámte nám to do 48 hodín od prevzatia tovaru na e-mailovej adrese info@cq-73.hu alebo na +361/320-9620 telefónnom čísle, poprípade na poštovej adrese H-1139 Budapest, Lomb u. 28.

Odstúpenie od kúpy

Kupujúci môže do ôsmich pracovných dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpy. V prípade písomného odstúpenia postačuje poslať vyhlásenie o odstúpení poslať do 8 pracovných dní na adresu CQ-73 Kft. H-1139 Budapest, Lomb u. 28, alebo prostredníctvom faxu na číslo (36-1) 320-9624.
V tomto prípade je predajca povinný sumu zaplatenú zákazníkom zaplatiť bezodkladne, ale najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia a prinavrátenia tovaru. Kupujúci znáša náklady vzniknuté s prinavrátením tovaru v súvislosti s využitím práva na odstúpenie.
Preberáme výhradne produkt bez poškodenia v kompletnom balení, a len v tomto prípade uhradíme celú nákupnú cenu pre kupujúceho. Náklady na škody vzniknuté z poškodenia obalu, alebo z používania v nesúlade s určením znáša kupujúci.

Výhrada zodpovednosti

CQ-73 Kft. nie je možné brať na zodpovednosť za pripojenie k ním prevádzkovanej webovej predajne, za akúkoľvek udalosť zaradenú do kategórie z vyššej moci, alebo v súvislosti s takou udalosťou, ktorá nepodlieha jeho riadeniu.
Firemné údaje v menu položke kontakty.

 

Dúfame, že naša webová predajňa sa Vám zapáčila a budeme Vás môcť privítať medzi našimi stálymi zákazníkmi.

2024.júl
PUSŠPiSoN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kliknutím na vyznačené dátumy môžete vidieť produkty dostupné v daný deň.